Absolwenci

  
Tabela obrazująca liczbę absolwentów liceum ze zdaną maturą w latach 1947 – 1970.

lata

Liczba absolwentów, którzy otrzymali świadectwo dojrzałości

1947/50

21

1950/51

23

1951/52

36

1952/53

50

1953/54

55

1954/55

69

1955/56

61

1956/57

33

1957/58

33

1958/59

33

1959/60

30

1960/61

44

1961/62

52

1962/63

46

1963/64

83

1964/65

127

1965/66

94

1966/67

155

1967/68

146

1968/69

138

1969/70

-

Tabela obrazująca liczbę absolwentów liceum ze zdaną maturą w latach 1970 - 1995 .

lata

Liczba absolwentów, którzy otrzymali świadectwo dojrzałości

1970/71

80

1971/72

130

1972/73

139

1973/74

164

1974/75

171

1975/76

170

1976/77

142

1977/78

142

1978/79

144

1979/80

140

1980/81

98

1981/82

80

1982/83

83

1983/84

83

1984/85

79

1985/86

70

1986/87

60

1987/88

75

1988/89

98

1989/90

100

1990/91

112

1991/92

110

1992/93

112

1993/94

111

1994/95

113

Tabela obrazująca liczbę absolwentów liceum ze zdaną maturą w latach 1995 – 2005.

Rok szkolny

Liczba absolwentów, którzy otrzymali świadectwo dojrzałości

1995/96

116

1996/97

128

1997/98

123

1998/99

118

1999/2000

161

2000/2001

165