Dyrekcja szkoły

ZdjęcieNina Brzezińska Od 31 grudnia 2019r. dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. Marii Curie-Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim.Zdjęcie

ZdjęcieWicedyrektor mgr inż.Radosław Filek Jest absolwentem Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej na kierunku matematyka. Od 2004r. uczy matematyki i informatyki. Lubi pracę z młodzieżą,a osiągnięcia uczniów dają mu dużą satysfakcję. Jest też egzaminatorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie, uprawnionym do sprawdzania egzaminu maturalnego z matematyki. Lubi sport - piłkę nożną oraz motoryzację - mechanikę samochodową. Najlepszą formą odpoczynku jest dla niego spędzanie czasu z rodziną na łonie natury.