Dyrekcja szkoły


Dyrektor mgr Urszula Nienałtowska od 1 marca 2005 wicedyrektor, a od 1 września 2019 p.o.-dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. Marii Curie-Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim. Jest absolwentką Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UW. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie informatyki dla nauczycieli na Politechnice Białostockiej. Od 1996r. uczy matematyki i informatyki. Przyznaje, że lubi pracę z młodzieżą, osiągnięcia uczniów dają jej dużą satysfakcję. Od 2004 r. jest egzaminatorem European Computer Driving Licence. Jest też egzaminatorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie, uprawnionym do sprawdzania egzaminu maturalnego z matematyki. Lubi tańczyć. Najlepszą formą odpoczynki są dla niej wędrówki po górskich szlakach.Wice-dyrektor mgr Elżbieta Modzelewska Od 1 września 2019r. wicedyrektor Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. Marii Curie-Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim