Dyrekcja szkoły

Dyrektor mgr Robert Andrzej Kluczek wcześniej wicedyrektor Publicznego Gimnazjum nr 1 w Makowie Mazowieckim. Jest żonaty. Ma jednego syna Pawła, studenta II roku Uniwersytetu Warszawskiego. Żona Barbara, jest dyrektorem szkoły w Drążdzewie. Absolwent Wydziału Historycznego, Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył Studia Podyplomowe z zakresu Wiedzy o Społeczeństwie, Podstaw Przedsiębiorczości, Wychowania Fizycznego, Resocjalizacji i Zarządzania Edukacją. III kadencję jest radnym w Radzie Gminy Krasnosielc. Pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Oświaty. Od roku 1998 jest członkiem Związku Gmin Ziemi Makowskiej i aktywnie uczestniczy w jego pracach. Od wielu lat współpracuje z Towarzystwem Miłośników Ziemi Makowskiej, Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej, Ciechanowskim Towarzystwem Naukowym, Pułtuskim Towarzystwem Społeczno – Kulturalnym i Ostrołęckim Towarzystwem Naukowym. Jako historyk, wiele prac poświęcił przeszłości ziemi makowsko – różańsko – krasnosielckiej w różnych okresach historycznych. Jego ulubiony okres historyczny to II Rzeczpospolita Przewodniczący Komitetu Nadania Praw Miejskich dla Miejscowości Gminnej Krasnosielc. Współorganizator Dni Makowa, Dni Krasnosielca, Święta Kapusty i Święta Samorządowca. Z zamiłowania myśliwy. Prezes Koła łowieckiego Świt w Sulisze i członek Wojskowego Koła Łowieckiego Tur z Warszawy, w którym pełni funkcję przewodniczącego komisji do spraw współpracy ze szkołami. W latach 2000 – 2005, był przedstawicielem powiatu makowskiego, przasnyskiego, ostrowskiego, ostrołęckiego i wyszkowskiego w Mazowieckim Sejmiku Łowieckim w Warszawie. Lubi pracę z młodzieżą, którą wielokrotnie przygotowywał do konkursów historycznych, wiedzy o Unii Europejskiej, Wiedzy o Społeczeństwie i wiedzy o łowiectwie.

„...Wszystkie moje zamierzenia i działania zmierzają do rozwoju liceum, jako placówki przyjaznej uczniowi, bezpiecznej pod względem fizycznym i psychicznym dla uczniów i nauczycieli i atrakcyjnej programowo. Oferta programowa dostosowywana jest do oczekiwań uczniów, by w sposób najpełniejszy przygotowywać ich do podjęcia interesujących studiów wyższych, bądź zdobycia zawodu na lokalnym, ogólnopolskim i europejskim rynku pracy.

W celu zachęcenia uczniów szkół gimnazjalnych z powiatu makowskiego do wyboru właśnie tej szkoły, nawiązałem współpracę z dyrektorami tych szkół. Aktywnie działam, ażeby najlepsi absolwenci gimnazjów z powiatu makowskiego i sąsiednich jak najliczniej trafiali do naszego LO w Makowie Maz. Wyzwaniem dla mnie jest poprawa stanu technicznego szkoły, jej otoczenia i doposażenie pracowni w nowoczesne środki dydaktyczne. Wspierał będę wszelkie inicjatywy ze strony nauczycieli i uczniów, które poprawiać będą funkcjonowanie szkoły na miarę aktualnych możliwości organizacyjnych i finansowych.

Chodzi mi również o integrację przyjaciół szkoły, z jej absolwentami i obecnymi uczniami, poprzez podtrzymywanie pięknej tradycji organizowania zjazdów absolwentów i wychowanków. W swej pracy bazuję na nauczycielach, którzy są doświadczonymi pedagogami i wychowawcami i osiągają wiele sukcesów w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych, a ukoronowaniem ich pracy są bardzo dobre wyniki egzaminów maturalnych.”
Wicedyrektor mgr Urszula Nienałtowska od 1 marca 2005 wicedyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Makowie Mazowieckim. Jest absolwentką Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UW. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie informatyki dla nauczycieli na Politechnice Białostockiej. Od 1996r. uczy matematyki i informatyki. Przyznaje, że lubi pracę z młodzieżą, osiągnięcia uczniów dają jej dużą satysfakcję. Od 2004 r. jest egzaminatorem European Computer Driving Licence. Jest też egzaminatorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie, uprawnionym do sprawdzania egzaminu maturalnego z matematyki. Lubi tańczyć. Najlepszą formą odpoczynki są dla niej wędrówki po górskich szlakach.