Najzdolniejsi uczniowie

Najzdolniejsi uczniowie w roku szkolnym 2015/2016
Stypendyści LO


Stypendium Prezesa Rady Ministrów:
Radosław Piątek

Stypendium Starosty Makowskiego:
Aleksandra Pepłowska

Stypendyści Stowarzyszenia Pomocy Liceum:
III a – Karol Rzewnicki
III b – Maciej Mosakowski
III c – Małgorzata Olkowska
III d - Monika Wojnarowska
III e – Konrad Obidziński
II a – Marta Roter
II b – Wiktoria Łapińska
II c – Kinga Zabielska

Najzdolniejsi uczniowie w roku szkolnym 2014/2015
Stypendyści LO

Stypendium Prezesa Rady Ministrów:
Milena Stępniewska

Stypendium Starosty Makowskiego:
Grzegorz Rólka

Stypendyści Stowarzyszenia Pomocy Liceum:
III a – Aleksandra Artyfikiewicz
III b – Kinga Kobylińska
III c – Aleksandra Borkowska
III e – Justyna Gałecka
II a – Paulina Chodkowska
II b – Emilia Obidzińska
II c – Dariusz Skotarek
II d – Ilona Prusik
II e – Marek Chrzanowski