Inauguracja roku szkolnego 2017/2018

Dnia 4 września w LO. im Marii Curie-Skłodowskiej odbyła się inauguracja roku szkolnego 2017/2018. Uroczystość rozpoczęto tradycyjnie, wejściem pocztu sztandarowego i odśpiewaniem hymnu państwowego. Następnie dyrektor szkoły Robert Kluczek powitał przybyłych gości: Starostę Powiatu oraz przedstawicielkę urzędu miasta, która wręczyła uczniom placówki dyplomy zaświadczające o znajomości języka angielskiego na poziomie B2. Nagrodzona została również dwójka maturzystów, którzy uzyskali najlepsze wyniki maturalne z przedmiotów na poziomie rozszerzonym.
Bardzo ważnym momentem było ślubowanie uczniów klas I, którzy uroczyście przysięgali dbać o dobre imię naszej szkoły. W tym roku naukę rozpoczęli uczniowie klas o profilach:
- Ia (politechniczna) - wychowawca p. Agnieszka Kuchta
- Ib (medyczna) - wychowawca p. Magdalena Zegarowska
- Ic (językowo-prawnicza) - wychowawca p. Ewa Dobrzyńska
- Id (europejska) -wychowawca p. Tomasz Kowalewski
Uroczystość zakończyła się piosenką pt. "Życie cudem jest" w wykonaniu szkolnego zespołu słowno-muzycznego.