Relacja z obrad XXIV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży

ZdjęcieXXIV sesja SDiM odbyła się w czwartek 27 września 2018r.-pod hasłem ,,Posłowie pierwszego Sejmu Niepodległej’’. W Sali obrad Sejmu dyskutowano o historii , edukacji i polityce. Młodzi uczestnicy debatowali nad przygotowanym przez siebie projektem uchwały dotyczącym popularyzacji wiedzy i podkreślenia znaczenia spuścizny posłów pierwszego Sejmu Polski Niepodległej.
Szkołę w Krasnem pod opieką p.Anny i Ireneusza Gajek-reprezentował Adam Góralczyk, obecnie uczeń LO im. Marii Curie Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim, wraz z koleżanką Anną Błaszczak uczennicą LO im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. Adam i Anna wiosną w ramach rekrutacji realizowali w gimnazjum w Krasnem projekt poświęcony działaczowi Zdjęciespołecznemu i regionalnemu w Przasnyszu-Leopoldowi Bieńkowskiemu, posłowi na Sejm II Rzeczpospolitej. Komisja sejmowa bardzo dobrze oceniła ich projekt – zdobyli trzecie miejsce w województwie mazowieckim.
Sesję Sejmu Dzieci i Młodzieży rozpoczęły wystąpienia rzecznika praw dziecka Marka Michalaka, Mateusza Szpytmy , zastępcy prezesa Instytutu Pamięci Narodowej oraz Beaty Jancarz-Łanczkowskiej z Ośrodka Rozwoju Edukacji.
Na pytania młodych uczestników odpowiadał podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Maciej Kopeć.
Na koniec uczestnicy sesji SDiM w głosowaniu zdecydowali o przyjęciu uchwały w sprawie spopularyzowania posłów Niepodległej.


ZdjęcieZdjęcieZdjęcie