Wolontariusze LO realizują projekt Dzień Papieski, Niepodległa

Wolontariusze LO realizują projekty
,,Dzień Papieski''
,,Promieniowanie ojcostwa'' to tytuł dramatu Karola Wojtyły i hasło XVIII Dnia Papieskiego. Uczniowie LO rozpoczęli realizację projektów Szkolnego Koła Wolontariatu od organizacji uroczystości związanych ze św. Janem Pawłem II i jego dziedzictwem.
To Papież- Polak swoim życiem dawał przykład tolerancji, szacunku do drugiego człowieka, miłości i miłosierdzia, a także wielkiej mądrości. W swojej Adhortacji apostolskiej ,,Familiaris consortio'' przypominał o prawach dziecka: ,,szczególną troską winno być otoczone dziecko, należy rozwijać głęboki szacunek dla jego godności osobistej, ze czcią i wielkodusznie służyć jego prawom (...) dzieci, to wiosna życia, zadatek przyszłości każdej dzisiejszej ojczyzny. Żaden kraj na świecie, żaden system polityczny nie może myśleć o swej przyszłości inaczej, jak tylko poprzez wizję pokoleń, które przejmą od swoich rodziców wielorakie dziedzictwo wartości, zadań i dążeń, zarówno własnego narodu, jak też całej rodziny ludzkiej.''
Celem, który stawia wolontariat, jest właśnie wychowanie młodego człowieka wrażliwego, na potrzeby innych i gotowego do niesienia pomocy. Tylko taki człowiek jest w stanie docenić rodzinę, której jest częścią, środowisko w którym wzrasta, ojczyznę z którą stanowi jedność.
Projekty realizowane w ramach Szkolnego Koła Wolontariatu wynikają z nauki Papieża i korespondują z nią. Młodzież z naszego LO pod opieką koordynatorek; p. Agnieszki Bobińskiej i p. Ewy Rogalskiej przygotowała artystyczną oprawę ,,Dnia Papieskiego'' oraz zajęcia edukacyjne, które będą realizowane w Domu Pomocy Społecznej i Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Makowie Maz. Koordynatorki pragną wyrazić podziękowania dla dyrektorów w/w placówek: p. Katarzynie Łaskarzewskiej i p. Beacie Sobolewskiej za możliwość realizacji zajęć w prowadzonych przez nie placówkach oraz za zaufanie, którym obdarzyły młodzież LO. Nauczycielki LO dziękują również księżom z parafii św. Józefa w Makowie Mazowieckim: ks. Jackowi Darmofalskiemu i ks. Marcinowi Milewskiemu, za zaproszenie do włączenia się w obchody ,,Dnia Papieskiego'' na terenie parafii.