Ogłoszenie!!!

Dnia 21.12.2018 roku lekcje będą trwały 30 min.
Na 6 godzinie lekcyjnej odbędą się szkolne jasełka, zaś na 7 godz. wigilie klasowe.