1% dla Stowarzyszenia Pomocy Liceum

Uczniowie naszego Liceum nie mogliby korzystać z dodatkowych zajęć z matematyki, uczestniczyć w wyjazdach na wyższe uczelnie czy zostać stypendystami naszego Stowarzyszenia gdyby nie odpisy 1% czy darowizny. Dziękujemy Państwu za pomoc naszym uczniom, to oni mogą sprawić, że będziemy dumni z naszego miasta. Zachęcamy Państwa do podarowania nam jako Organizacji Pożytku Publicznego odpisu 1% podczas wypełniania tegorocznego zeznania podatkowego lub przekazywania darowizn. Dziękujemy za wsparcie ❤️

Stowarzyszenie Pomocy Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim

KRS 0000278531

Wpłaty indywidualne w postaci darowizn przekazywane na poniższy numer konta

91 1240 5325 1111 0000 5051 3853

Stowarzyszenie Pomocy Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie Skłodowskiej w Makowie Mazowiecki,
ul. Kopernika 2,
06- 200 Maków Mazowiecki