Ogłoszenie dyrektora Liceum Ogólnokształcącego

Organizacja zajęć opiekuńczo- wychowawczych w dniu 13 września 2019r.
W ramach zajęć opiekuńczo – wychowawczych chętni uczniowie (grupy 4-5-osobowe z każdej klasy) mogą pod opieką wychowawców przygotować pracownie do rozpoczęcia zajęć lekcyjnych. Spotkanie o godz. 8.00 w hali sportowej.