,,Dzień Patronki" w LO

,,Tym osobom ledwo umiejącym czytać i pisać, wolno robić wszelkie doświadczenia, budować aparaty, próbować reakcji chemicznych"

Takie wspomnienie związane z działalnością na rzecz propagowania nauki chemii przez Marię Skłodowską-Curie przywołała jej córka Ewa.

W myśl idei nauki przez doświadczenie, w naszej szkole dnia 7 listopada 2019 roku, odbyły się zajęcia laboratoryjne dla młodych słuchaczy. Tego dnia, dokładnie w 152. rocznicę urodzin Marii Skłodowskiej-Curie Liceum Ogólnokształcące wraz z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Warszawskiego zaprosiło uczniów klas drugich i siódmych na zajęcia warsztatowe. Pod okiem asystentów- uczniów liceum przybyli goście przeprowadzili doświadczenia chemiczne, prowadzili obserwacje i zapisywali wyniki.

Z tej okazji odbył się również test wiedzy na temat życia i pracy naukowej Marii Skłodowskiej- Curie, w którym udział wzięli wszyscy uczniowie klas pierwszych. Przygotowano specjalną wystawę okolicznościową oraz warty honorowe przy pomniku Patronki szkoły.

Dziękujemy dyrekcji, nauczycielom, studentom i uczniom klasy IIB, IID i IIIB zaangażowanym w zorganizowanie Dnia Patronki liceum.

Nauczyciele opiekujący się akcją: Anna Olkowska, Justyna Cichocka, Jolanta Perzanowska, Iwona Pazik, Konrad Zysk