Projekt KINO SZKOŁA

Zdjęcie

PRZESZŁOŚCI NIE DA SIĘ ZMIENIĆ, żyjcie zatem tak, aby nie było czego żałować, aby nieodpowiedzialne zachowanie nie wywróciło waszego życia ,, do góry nogami’’.
M. in. taka refleksja została skierowana do uczniów klas I i II naszego Liceum na prezentacji: ,,Jak jednostka może wpływać na życie grupy?’’ – w ramach projektu KINO SZKOŁA, realizowanego przy współpracy z MDK w Makowie Maz. 21 i 22 listopada br.

Prezentację multimedialną nt. przemocy i agresji rówieśniczej, poprzedziła projekcja filmu fabularnego prod. holenderskiej z 2016 r. MAM DOŚĆ reż. Tessa Schram. Po filmie młodzież wzięła udział w dyskusji panelowej na scenie makowskiego MDK. Dyskusję przygotowała i prowadziła p. Halina Trela – szkolny koordynator projektu.
DLACZEGO TAM BYLIŚMY? Nauka, przygotowanie do matury i sama matura są bardzo ważne, bo pozwalają dostać się na dobre studia. Ale cóż nam ze studiów, jak zabraknie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów? A relacje międzyludzkie to prawdziwa dżungla, która potrafi boleśnie doświadczyć. Dlatego też warto rozwijać kompetencje społeczne, umiejętność rozumienia drugiego człowieka, empatię i współdziałanie. Przydadzą nam się zarówno na studiach, w przyszłej pracy jak i życiu prywatnym. TO JEST WAŻNA INWESTYCJA!

ZdjęcieZdjęcie