,,Slachetna Paczka"

Wolontariusze LO biorą udział w akcji ,,Szlachetna paczka”
W niedzielę 8 grudnia 2019 roku 14 wolontariuszy naszego LO wzięło udział w akcji ,,Szlachetna paczka”. Praca polegała na dostarczaniu świątecznej pomocy osobom potrzebującym. Wolontariusze pod opieką organizatorów akcji rozwozili i roznosili paczki przygotowane przez darczyńców.