Uroczystość otwarcia szkoły po remoncie i modernizacji

W mikołajkowy piątek 6 grudnia w LO im. M. Curie-Skłodowskiej odbyła się uroczystość oficjalnego otwarcie po rozbudowie i modernizacji. Z tej okazji szkołę odwiedziło wielu znakomitych gości na czele z marszałkiem województwa mazowieckiego Adamem Struzikiem.

Długa lista gości
Dzień ten zapisze się w historii szkoły. Nieczęsto zdarza się, by gościła w swoich progach aż tyłku znakomitych gości jednocześnie. Byli wśród nich: Adam Struzik – marszałek województwa mazowieckiego, Dorota Skrzypek – I mazowiecki wicekurator oświaty, Marcin Grabowski – Delegatura Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce, radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego – Mirosław Augustyniak, Mirosław Adam Orliński, starosta makowski Zbigniew Deptuła, Dariusz Wierzbicki – przewodniczący rady powiatu w Makowie Mazowieckim, Janusz Gójski – wicestarosta powiatu makowskiego, ksiądz kanonik Stanisław Dziekan – proboszcz parafii Św. Józefa w Makowie Mazowieckim, Tadeusz Ciak – burmistrz miasta Maków Mazowiecki, Piotr Świderski – burmistrz gminy Różan, Michał Jasiński – wójt gminy Karniewo, Adam Rupiński – wójt gminy Młynarze, Wiesław Chrzanowski – wójt gminy Rzewnie, Roman Gisztarowicz – wójt gminy Sypniewo, dyrektorzy jednostek i wydziałów starostwa powiatowego, komendanci Państwowej Straży Pożarnej oraz Powiatowej Komendy Policji w Makowie Maz., Katarzyna Ciesielska – przewodnicząca Rady Rodziców, przedstawiciele Stowarzyszenia Pomocy Liceum – prezes Jan Rutkowski i Piotr Matejuk, byli dyrektorzy liceum – Krzysztof Wachol i Robert Kluczek, emerytowani i czynni zawodowo nauczyciele liceum oraz oczywiście uczniowie.

Przebieg uroczystości
Następnie odsłonięta została tablica pamiątkowa z napisem: „Budynek Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. Marii Curie-Skłodowskiej został rozbudowany i wyremontowany dzięki inicjatywie i zaangażowaniu Zbigniewa Deptuły, Starosty Makowskiego oraz członków Zarządu i Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim w kadencjach 2014-2018 i 2018-2022 dla teraźniejszych i przyszłych pokoleń społeczności. Z wyrazami podziękowania Dyrekcja, Rada Rodziców i uczniowie”. Następnie ksiądz kanonik Stanisław Dziekan dokonał poświęcenia tablicy oraz krzyży, które zostaną umieszczone w salach lekcyjnych.

Spod tablicy i pomnika patronki szkoły uczestnicy uroczystości udali się na piętro, gdzie została przecięta wstęga do pracowni komputerowej. Pracownia została zmodernizowana przy pomocy środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”.

Warto zaznaczyć, że górny korytarz udekorowany był dużymi fotografiami przedstawiającymi życie szkoły. Można było także obejrzeć zrealizowany przez makowskich licealistów film, poświęcony historii szkoły.

Dalsza część uroczystości odbyła się w hali sportowej.

Curie pokazało swoje znaczenie
Zapowiedziano program artystyczny, toteż większość uczestników uroczystości spodziewała się typowego widowiska słowno-muzycznego. Scenariusz programu, opracowany przez wicedyrektor Elżbietę Modzelewską zaskoczył i wzruszył do łez wielu obecnych na sali. Program polegał na tym, że znane osoby, związane z liceum opowiadały o tym, czym dla nich była i jest ta szkoła. O swoich związkach ze szkołą opowiadali więc m.in. dr Piotr Matejuk, który pamięta dzień otwarcie LO w 1946 r., absolwent Tadeusz Ciak, wieloletni dyrektor Krzysztof Wachol, Jan Rutkowski, komendant PSP Arkadiusz Gołębiewski, starosta Zbigniew Deptuła. Wnuki komendanta i starosty, które też pojawiły się na scenie pytały o to, czy będą kiedyś chodzić do tej szkoły, czyli LO w Makowie. O to samo zapytała też Julia, córka dyrektor LO Urszuli Nienałtowskiej. Pani dyrektor stanęła przed mikrofonem jako ostatnia. Była bardzo wzruszona i nie było w tym nic dziwnego, bo chwila była podniosła.

Były to wzruszające chwile i trudno się dziwić że na twarzach widzów malowało się wzruszenie, a kilkoro nawet uroniło dyskretnie łezkę. Dla wielu był to powrót do czasów młodości. A jednocześnie prezentacja życiowych osiągnięć absolwentów.