Bartosz Wysocki z LO w Makowie stypendystą premiera

Zdjęcie

Znamy nazwiska stypendystów Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2019/2020. Wśród wyróżnionych tą prestiżową nagrodą znalazło się dwoje uczniów z Makowa Mazowieckiego: Bartosz Wysocki z LO im. Marii Curie-Skłodowskiej i Alicja Otłowska z Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej.
Uroczystość wręczenia stypendiów odbyła się w I Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida w Wyszkowie 10 grudnia. Podczas uroczystości obecni byli: wicekurator Dorota Skrzypek, starostowie oraz dyrektorzy szkół wraz ze stypendystami. Podczas tego wydarzenia uczniowie wyszkowskiego liceum zaprezentowali spektakl poświęcony wybitnemu matematykowi i kryptologowi – Tadeuszowi Różyckiemu.

Stypendystą reprezentującym makowskie Liceum Nr I im. Marii Skłodowskiej-Curie został Bartosz Wysocki. Podczas wręczenia nagrody towarzyszyła mu dyrektor LO Urszula Nienałtowska oraz starosta powiatu makowskiego – Zbigniew Deptuła.
Gratulujemy prestiżowego wyróżnienia!

Dodajmy, że nie jest o nie łatwo. Kandydatów do stypendium typują samorządy uczniowskie, a zatwierdza rada pedagogiczna lub rada szkoły. Przedstawieni do zatwierdzenia kandydaci muszą jednak spełniać pewne warunki.
Warunkiem koniecznym – acz niewystarczającym – do uzyskania stypendium Prezesa Rady Ministrów jest uzyskanie przez ucznia promocji z wyróżnieniem. Należy przy tym uzyska najwyższą w danej szkole średnią ocen. Zamiast najwyższej średniej kandydat może wykazać szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki. W pozostałych dziedzinach wiedzy musi mieć wyniki co najmniej dobre.