Jesteśmy dumni !!!

ZdjęcieWydawnictwo Avalon w Krakowie we współpracy z Muzeum Mazowieckim w Płocku wydało książkę ,,Władze państwowe wobec Kościoła Rzymskokatolickiego diecezji płockiej w latach 1945-1970'' autorstwa Pana Mariusza Celmera - nauczyciela historii i wiedzy o społeczeństwie w naszym Liceum.
Pan Mariusz Celmer - dr nauk humanistycznych, historyk, absolwent Instytutu Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie jest autorem kilkunastu artykułów opublikowanych w czasopismach naukowych, m.in. w „Notatkach Płockich”, „Roczniku Towarzystwa Naukowego Płockiego”, „Studiach Mazowieckich”, „Zeszytach Historycznych WiN-u”.
Jego książka ,,Władze państwowe wobec Kościoła Rzymskokatolickiego diecezji płockiej w latach 1945-1970'' przedstawia działania, jakie w latach 1945-1970 prowadziły organy władz państwowych wobec Kościoła rzymskokatolickiego na terenie diecezji płockiej.
GRATULUJEMY !!!