FILOZOFIA SZCZĘŚCIA XXI w. - debata młodzieżowa w LO

,FILOZOFIA SZCZĘŚCIA XXI w.’’ pod takim hasłem w dniu 6 marca 2020 r. w naszej szkole odbyła się debata z udziałem młodzieży, rodziców, nauczycieli LO oraz zaproszonych gości. Debatę prowadziła Pani Halina Trela – pomysłodawczyni i koordynator przedsięwzięcia. W debacie, prowadzonej w języku polskim i języku angielskim, głos zabrali uczniowie LO, a w śród zaproszonych gości m.in. starosta makowski - Pan Zbigniew Deptuła, dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Makowie Mazowieckim - Pani Grażyna Gadomska, wiceprzewodnicząca Rady Rodziców - Pani Dorota Tyburska, rodzice - Pan Waldemar Chrzanowski i Jerzy Dąbrowski, nauczyciele - Pan Stefan Marciniec, Pani Agnieszka Bobińska, ks. Jacek Darmofalski oraz dyrektor LO – Pani Nina Brzezińska.
Debatę zakończyło podsumowanie szkolnego konkursu na aforyzm o szczęściu, wybrany przez poszczególne klasy w drodze głosowania, rozdanie dyplomów i przygotowanych, dla wszystkich uczniów na tę okoliczność - zakładek do książek.