Ogłoszenie!!!

ZARZĄDZENIE DYREKTORA LO im. MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
SZANOWNI NAUCZYCIELE, RODZICE I UCZNIOWIE

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYM ZARZĄDZENIEM W SPRAWIE ORGANIZACJI REALIZACJI ZADAŃ SZKOŁY
Informacja
Informacja