POMAGAMY

Nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. Marii Curie – Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim wsparli odbudowę spalonego domu swojej absolwentki – Wiktorii Piecuskiej z Kałęczyna kwotą 2330 zł.
Pieniądze zostały wpłacone na „ Zrzutkę” pod adresem: https://zrzutka.pl/fhbaj8
Jeśli ktoś z naszych uczniów lub rodziców chciałby pomóc rodzinie p. Piecuskich podajemy kod „Zrzutki” oraz numer telefonu do kierownika Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej w Czerwonce : 29 71 79 824
Dziękujemy za wsparcie!