BRĄZOWA TARCZA DLA LO !!!

InformacjaPo raz kolejny LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Nr I im. Marii Curie - Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim wśród najlepszych liceów w Polsce w rankingu Perspektyw 2021.
27 stycznia 2021 roku ogłoszono wyniki XXIII Ogólnopolskiego Rankingu Najlepszych Liceów i Techników – Perspektywy 2021. Nasze Liceum znalazło się wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce i przysługuje mu tytuł "Brązowej Szkoły 2021". To 115 miejsce w województwie mazowieckim.
Zgodnie z postanowieniem Kapituły, licea ogólnokształcące zostały ocenione na podstawie trzech kryteriów: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. W zestawieniach zostały zaprezentowane jedynie szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową szkół w Polsce.
Jak dowiadujemy się ze strony internetowej czasopisma: „ranking jest ważnym instrumentem w badaniu jakości szkolnictwa’’. Nasza szkoła od lat zajmuje wysokie miejsca. Wyniki potwierdzają, że jesteśmy bardzo dobrą szkołą nie tylko w powiecie. Sukces ten zawdzięczamy pracowitości uczniów i zaangażowaniu nauczycieli.

Wyniki, jakie osiąga szkoła podnoszą jej prestiż, ale przede wszystkim powinny być ważnym kryterium i wskazówką dla absolwentów szkół podstawowych oraz ich rodziców, którzy w 2021 roku staną przed wyborem szkoły ponadpodstawowej.
Gratulujemy uczniom i nauczycielom !