Cennik hali sportowej

Stawki czynszu za wynajem Hali Powiatowej przy Liceum Ogólnokształcącym Nr I im. Marii Curie-Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim ustalone są następująco:
1) grupy zorganizowane, opłata za 1 godzinę całej hali - 50zł,
2) jednego sektora - 25zł,
3) młodzież szkolna - nieodpłatnie,
4) kluby: ULKS Macovia, LKS Maków Mazowiecki, MKS Makowianka - nieodpłatnie,
5) policja oraz straż pożarna, raz w tygodniu po 1,5 godziny - nieodpłatnie.

Wpłaty przelewamy na konto: Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu 83 8917 0001 0013 8787 2000 0010