Relacja z obrad XXIV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży

ZdjęcieXXIV sesja SDiM odbyła się w czwartek 27 września 2018r.-pod hasłem ,,Posłowie pierwszego Sejmu Niepodległej’’. W Sali obrad Sejmu dyskutowano o historii , edukacji i polityce. Młodzi uczestnicy debatowali nad przygotowanym przez siebie projektem uchwały dotyczącym popularyzacji wiedzy i podkreślenia znaczenia spuścizny posłów pierwszego Sejmu Polski Niepodległej.

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie dyrektora Liceum Ogólnokształcącego

Dni 9-13 września 2019 r są wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie-Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim. W tych dniach będą prowadzone zajęcia opiekuńczo- wychowawcze dla uczniów klas III na 1 i 2 godzinie lekcyjnej tj. od 8.00 do 9.30 według następującego harmonogramu:

11.09.2019r.

III a
1 godz. lek. zajęcia pod opieką p S. Marcińca i p. A. Kuchty
2 godz.lek zajęcia pod opieką p.T,Rotera , T.Kowalewskiego, A. Samsel – Kilianek, N.Brzezińskiej

Sprzątanie Świata

W piątek, 21 września 2018r. Uczniowie z klas I, II i III brali udział w akcji Sprzątania Świata. Jest to akcja co roku przeprowadzana w naszym liceum. Pod opieką nauczycieli i pracowników szkoły młodzież zbierała śmieci z przydzielonych im obszarów na terenie placówki i wokół niej. Celem akcji było poprawienie stanu czystości środowiska a także świadomości ekologicznej mieszkańców Makowa Maz. Na owe przedsięwzięcie zostały przeznaczone dwie godziny lekcyjne, podczas których uczniowie wykonali swoje zadania. Akcja przyniosła oczekiwane skutki.

Dzień Nauczyciela

Dnia 12 października 2018 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Curie – Skłodowskiej w Makowie Maz. obchodzony był Dzień Nauczyciela. Z tej okazji odbył się apel zorganizowany przez wolontariuszy naszej szkołypod czujnym okiem opiekunów. Na uroczystość zostali zaproszeni również emerytowani nauczyciele, pracujący niegdyś w placówce. Po części artystycznej zaprezentowano film, stworzony przez uczniów obecnych klas trzecich, pod kierunkiem p. ElżbietyModzelewskiej. Produkcja przedstawiała wywiady z byłymi nauczycielami oraz ujęcia z ich odwiedzin w liceum.

Strony