Sprzątanie Świata

W piątek, 21 września 2018r. Uczniowie z klas I, II i III brali udział w akcji Sprzątania Świata. Jest to akcja co roku przeprowadzana w naszym liceum. Pod opieką nauczycieli i pracowników szkoły młodzież zbierała śmieci z przydzielonych im obszarów na terenie placówki i wokół niej. Celem akcji było poprawienie stanu czystości środowiska a także świadomości ekologicznej mieszkańców Makowa Maz. Na owe przedsięwzięcie zostały przeznaczone dwie godziny lekcyjne, podczas których uczniowie wykonali swoje zadania. Akcja przyniosła oczekiwane skutki.

Dzień Nauczyciela

Dnia 12 października 2018 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Curie – Skłodowskiej w Makowie Maz. obchodzony był Dzień Nauczyciela. Z tej okazji odbył się apel zorganizowany przez wolontariuszy naszej szkołypod czujnym okiem opiekunów. Na uroczystość zostali zaproszeni również emerytowani nauczyciele, pracujący niegdyś w placówce. Po części artystycznej zaprezentowano film, stworzony przez uczniów obecnych klas trzecich, pod kierunkiem p. ElżbietyModzelewskiej. Produkcja przedstawiała wywiady z byłymi nauczycielami oraz ujęcia z ich odwiedzin w liceum.

Początek roku szkolnego 2018/2019

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019 w LO odbyła się 03.09.2018. Z zaproszonych gości na uroczystość przybyli: Starosta Powiatu, p. Z. Deptuła oraz Prezes Stowarzyszenia Pomocy LO, p. J. Rutkowski. Dyrektor LO zabierając głos przywitał uczniów, nauczycieli, księży. W swoim przemówieniu nawiązał również do wydarzeń historycznych, których rocznica przypadała 1 września 1939 roku.
W trakcie uroczystości wręczono nagrody absolwentom LO, którzy osiągnęli najwyższe wyniki z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych na poziomie rozszerzonym na maturze 2018 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się 03.09.2018 o godz. 9.00. Uroczystość odbędzie się w Powiatowej Hali Sportowej.

Podczas uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego nastąpi wręczenie certyfikatów egzaminu Jet Set.

Test diagnostyczny z języka angielskiego dla uczniów klas pierwszych odbędzie się we wtorek 04.09.2018.

Premiera filmu makowskich licealistów

Premiera filmu makowskich licealistów ” Z archiwum Curie – kronika wspomnień”, która odbyła się w kinie „Mazowsze” w środę 20 czerwca, była ważnym wydarzeniem, które połączyło pokolenia.
– Myślę, że zostawiliśmy po sobie bezcenną pamiątkę, którą należy pielęgnować, którą należy się chwalić i pokazywać – powiedziała nam po premierze Karolina Kymona, liderka projektu, tegoroczna maturzystka.

Strony