"Ojczysty - dodaj do ulubionych" - sukces makowskich licealistów

Tegoroczna edycja konkursu "Ojczysty - dodaj do ulubionych" zakończyła się wyjątkowo pomyślnie dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego imienia Marii Skłodowskiej-Curie. Bogiem a prawdą, po przeczytaniu od deski do deski kilku słowników i poradników językowych, skądinąd bardzo opasłych, nie było zaskakujące, że zajęli wysokie pozycje. Wszem wobec ogłaszamy, że Bartosz Wysocki, Hubert Sawicki i Patrycja Bober zajęli pierwsze, drugie i trzecie miejsce! Do konkursu zostali przygotowani przez Panią Elżbietę Modzelewską.

Informacja

W związku z kontynuacją strajku, Liceum Ogólnokształcące Nr I w Makowie Mazowieckim nadal organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.
Wszystkie informacje będą podawane na bieżąco na stronie szkoły.

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Nr I

Strony