Plan lekcji
Plan lekcji klasy IA

Lp. Nr Poniedziałek Nr Wtorek Nr Sroda Nr Czwartek Nr Piatek
1. 29 Religia 30 J. polski 30 J. polski 10 Matematyka 4 Przedsiebiorczosc
2. 10 Matematyka 30 J. polski 10/11 J.niemiecki/J. rosyjski 24 Biologia 30 J.polski
3. 22 Przedsiebiorczosc 4 WOS -- Wf 24/22 Geografia/Fizyka 22/25/28/31 J. angielski/J. angielski/Informatyka/J. angielski
4. 25/26/28/31 J. angielski/J.angielski/Informatyka/J.angielski 22/27 Fizyka/Geografia 10 Matematyka 23 Chemia 10 Matematyka
5. -- Wf 10 Matematyka 4 EDB 25/26/28/31 J. angielski/J.angielski/Informatyka/J.angielski 10/11 J.niemiecki/J. rosyjski
6. 4 Historia 25/26/28/31 J. angielski/J.angielski/Informatyka/J.angielski 24 WOK -- Wf 31 Religia
7. 7 Historia 9 WO 27/-- Fizyka/--Plan lekcji klasy IB

Lp. Nr Poniedziałek Nr Wtorek Nr Sroda Nr Czwartek Nr Piatek
1. 6 Historia 27 Historia -- Wf 6 J. polski 10 WO
2. 29 Religia 24 Biologia 8/25 J.angielski 6 J.polski 23 Chemia
3. 10 Matematyka 11/29 J. rosyjski/J. niemiecki 6 J. polski 10 Matematyka -- Wf
4. 23 Chemia 24 Geografia 24 Biologia 24 Przedsiebiorczosc 25/28 J. angielski/Informatyka
5. 25/28 J. angielski/Informatyka 7 Przedsiebiorczosc 24 WOK 11/29 J. rosyjski/J. niemiecki 31 Religia
6. -- Wf 9 WOS 22 Fizyka 25/26 J. angielski/J. angielski 10 Matematyka
7. 6 J.Polski 10 Matematyka 25 EDB 24 Biologia 24 Biologia
8. 4 LacinaPlan lekcji klasy IC

Lp. Nr Poniedziałek Nr Wtorek Nr Sroda Nr Czwartek Nr Piatek
1. 22 Fizyka 4 Przedsiębiorczosc -- Wf 30 J. polski 7 Religia
2. 7 Historia 11/29 J. rosyjski/J. niemiecki 24 Biologia 23 EDB 27/28 J. angielski/Informatyka
3. 4/31 J. angielski/J. angielski 30 J. polski 27 Geografia 31 WO -- Wf
4. 27 Religia 30 J. polski 30 J. polski 28/31 Informatyka\J. angielski 4 Historia
5. 9 Matematyka 25/31 J. angielski\J. angielski 28/31 J. angielski\J. angielski 23 Chemia 9 Matematyka
6. -- Wf 23 Lacina 9 Matematyka 11/29 J. rosyjski/J. niemiecki 9 Matematyka
7. -- -- -- -- 24 WOK 7 WOS 4 PrzedsiebiorczoscPlan lekcji klasy ID

Lp. Nr Poniedziałek Nr Wtorek Nr Sroda Nr Czwartek Nr Piatek
1. 9 Matematyka 9 Matematyka 8 WOS 8 WOK 8 J. polski
2. 8 J. polski 4 Historia 11/29 J.rosyjski/J.niemiecki 9 Matematyka 7 Religia
3. 8 J. polski 8 J. polski -- Wf 24/22 Geografia/Fizyka 22/25/28/31 J. angielski/J. angielski/Informatyka/J. angielski
4. 25/26/28/31 J. angielski/J.angielski/Informatyka/J.angielski 22/27 Fizyka/Geografia 7 Przedsiebiorczosc 7 Historia 9 Matematyka
5. -- Wf 8 WO 9 Matematyka 25/26/28/31 J. angielski/J.angielski/Informatyka/J.angielski 11/29 J.rosyjski/J.niemiecki
6. 27 Religia 25/26/28/31 J. angielski/J.angielski/Informatyka/J.angielski 25 EDB -- Wf 7 Historia
7. 24 Biologia 23 Chemia 27/-- Fizyka/--Plan lekcji klasy IIA

Lp. Nr Poniedziałek Nr Wtorek Nr Sroda Nr Czwartek Nr Piatek
1. 7 Histria i Spoleczenstwo 25/26 Jezyk angielski p./Jezyk angielski r. 25/26 Jezyk angielski p./Jezyk angielski r. 7 Histria i Spoleczenstwo 25/26 Jezyk angielski p./Jezyk angielski r.
2. 26/28 Jezyk angielski r./Informatyka 7 Histria i Spoleczenstwo 30 J. polski 26/28 Jezyk angielski r./Informatyka 6 Matematyka
3. 26/28 Jezyk angielski r./Informatyka 23 Matematyka 24 Matematyka 8 Matematyka 30 J. polski
4. 30 J. polski 23 Matematyka -- Wf 26 WO 30 J. polski
5. 23 Matematyka 22/27 Fizyka/Geografia 11/29 J. rosyjski/J. niemiecki 30 Religia -- Wf
6. 23 Matematyka 22 Religia 29 Matematyka 8 Matematyka 22/27 Fizyka/Geografia
7. -- Wf 22 Fizyka 22/27 Fizyka/Geografia 11/29 J. rosyjski/J. niemiecki
8. 27/-- Geografia/--Plan lekcji klasy IIB

Lp. Nr Poniedziałek Nr Wtorek Nr Sroda Nr Czwartek Nr Piatek
1. 26/31 J. angielski/J. angielski 24 Biologia 24 Biologia 24 Biologia 23 Chemia
2. 4 Historia i Spoleczenstwo -- Wf -- Wf 4 Historia i Spoleczenstwo 26/31 J. angielski/J. angielski
3. 23 Chemia 24 Biologia 7 Historia i Spoleczenstwo 6 J. polski 11/29 J. rosyjski/J. niemiecki
4. 29 Religia 4 Historia i Spoleczenstwo 26/31 J. angielski/J. angielski 6 J. polski -- Wf
5. 6 J. polski 11/29 J. rosyjski/J. niemiecki 23 Chemia 24 WO 10 Matematyka
6. 10 Matematyka 10 Matematyka 23 Chemia 10 Matematyka 24 Biologia
7. 24 Biologia 6 J. polski 9 Matematyka 10 Matematyka 31 Religia
8. 4 LacinaPlan lekcji klasy IIC

Lp. Nr Poniedziałek Nr Wtorek Nr Sroda Nr Czwartek Nr Piatek
1. 10 Matematyka -- Wf 7 Historia 25 Matematyka 31/-- J. angielski/--
2. 25/31 J. angielski/J. angielski 23 Matematyka 7 WOS 25/31 J. angielski/J. angielski 8 J. polski
3. 7 Historia 25/31 J. angielski/J. angielski 25/31 J. angielski/J. angielski 7 Historia 8 J. polski
4. 8 J. polski 8 J. polski 11/29 J. rosyjski/J. niemiecki 11/29 J. rosyjski/J. niemiecki 27 Religia
5. 8 J. polski 26 Religia 27 Przyroda -- Wf 4 WOS
6. 24 Przyroda 4 WOS 8 J. polski 24 Przyroda 4 WO
7. 11/31 J. rosyjski/J. niemiecki 8 J. polski 8 J. polski --/25 --/j. angielski -- Wf
8. 4 LacinaPlan lekcji klasy IID

Lp. Nr Poniedziałek Nr Wtorek Nr Sroda Nr Czwartek Nr Piatek
1. 25/30 J. angielski/J. angielski -- Wf 23/27 J. angielski/J. angielski 29/31 J. niemiecki/ J. rosyjski 27 Religia
2. 6/22 J. angielski/J. angielski 9 Matematyka 23/27 J. angielski/J. angielski 30 J. polski 29/11 J. niemiecki/J. rosyjski
3. 29 Religia 9 Matematyka 9 Matematyka 9 Matematyka 9 Matematyka
4. 9 Matematyka 29/11 J. niemiecki/ J. rosyjski 9 Matematyka 9 Matematyka 7/22 J. angielski/ J. angielski
5. 30 J. polski 27/22 Geografia/Fizyka 7 Historia i Społeczeństwo -- Wf 7 Historia i Społeczeństwo
6. 30 J. polski 30 J. polski 30 J. polski 7 Historia i Społeczeństwo 27/22 Geografia/Fizyka
7. -- F 30 WO 22 Fizyka 27/22 Geografia/Fizyka -- Wf
8. -- Geografia


Plan lekcji klasy IIE

Lp. Nr Poniedziałek Nr Wtorek Nr Sroda Nr Czwartek Nr Piatek
1. 4 Historia i Społeczeństwo 23 Matematyka 4 Biologia 4 Historia i Społeczeństwo 29/11 J. niemiecki/J. rosyjski
2. 27 Biologia -- Wf -- Wf 29/11 J. niemiecki/ J. rosyjski 24 Biologia
3. 27 Biologia 6 J. polski 23/8 J. angielski/J. angielski 23 Biologia 6 Matematyka
4. 24/7 J. angielski/J. angielski 6 J. polski 6 J. polski 8 Matematyka -- Wf
5. 24/7 J. angielski/J. angielski 9 WO 22 Matematyka 4 Biologia 23/26 J. angielski/J. angielski
6. 6 J. polski 29/11 J. niemiecki/J. rosyjski 6 J. polski 30 Religia 23/26 J. angielski/J. angielski
7. 23 Matematyka 25 Religia 29 Matematyka 6 J. polski 6 J. polski
8. 24 Biologia

Plan lekcji klasy IIIA

Lp. Nr Poniedziałek Nr Wtorek Nr Sroda Nr Czwartek Nr Piatek
1. 24 Matematyka 22 Matematyka 22 Matematyka 22 Matematyka 22 Matematyka
1. 24 Matematyka 22 Matematyka 22 Matematyka 22 Matematyka -- Wf
3. 25/24 J. angielski/J.angielski 22 Matematyka 29/22/11 J. niemiecki/J. niemiecki/J. rosyjski 25/27 J. angielski/J. angielski 27 Religia
4. 6 J. polski 25/26 J. angielski/J. angielski 25/27 J. angielski/J. angielski 22 Religia 29/6/11 J. niemiecki/J. niemiecki.J. rosyjski
5. 29/22/11 J. niemiecki/J. niemiecki/j. rosyjski 6 J. polski -- Wf 27/22 Geografia/Fizyka 27/22 Geografia/Fizyka
6. 22 WO 6 J. polski 4 GW 27/22 Geografia/Fizyka 6 J. polski
7. 27/22 Geografia/Fizyka 4 GW -- Wf
8. 27/22 Geografia/Fizyka

Plan lekcji klasy IIIB

Lp. Nr Poniedziałek Nr Wtorek Nr Sroda Nr Czwartek Nr Piatek
1. 23 Chemia 8 J. polski 29/31/11 J. niemiecki/J. niemiecki/J. rosyjski 23 Biologia 27 Biologia
2. 23 Chemia 8 J. polski 4 Biologia 8 J. polski -- Wf
3. 22 Religia 26/7 J. angielski/J. angielski 4 Biologia 26/28 J. angielski/J. angielski 23 Chemia
4. 4 Historia i Społeczeństwo 10 Matematyka 23 WO 30 Reilgia 23 Chemia
5. 26/4 J. angielski/J. angielski 24 Biologia -- Wf 10 Matematyka 8 J. polski
6. 29/31/11 J. niemiecki/J. niemiecki/J. rosyjski 24 Biologia Matematyka 4 Biologia 29/25/11 J. niemiecki/J. niemiecki/J. rosyjski
7. 10 Matematyka 23 Chemia -- Wf
8.

Plan lekcji klasy IIIC

Lp. Nr Poniedziałek Nr Wtorek Nr Sroda Nr Czwartek Nr Piatek
1. 27 Przyroda 6 J. polski 6 J. polski 27 Religia 6 Matematyka
2. 11 Religia 6 J. polski 6 J. polski 7 Historia 25/22 J. angielski/J. angielski
3. 6 J. polski -- Wf 29/31/11 J. niemiecki/J. niemiecki/J. rosyjski 4 Wiedza o Społeczeństwie 7 Historia
4. -- Wf 7 Historia 22 Matematyka 6 J. polski 29/6/11 J. niemiecki.J. niemiecki/J. rosyjski
5. 29/22/11 J. niemiecki/J. niemiecki/J. rosyjski 23 Matematyka 25/26 J. angielski/J. angielski 6 J. polski 6 J. polski
6. 9/7 J. angielski/J. angielski 7 Wiedz o Społeczeństwie 7 Wiedza o Społeczeństwie -- Wf
7. 29 WO
8.

Plan lekcji klasy IIID

Lp. Nr Poniedziałek Nr Wtorek Nr Sroda Nr Czwartek Nr Piatek
1. 8 J. polski 29/11 J. niemiecki/J. rosyjski 9 Matematyka 9 Matematyka 9 Matematyka
2. 9 Matematyka J. angielski/J. angielski 9 Matematyka 27 Religia 9 Matematyka
3. 9 Matematyka -- Wf 26/10 J. angielski/J. angielski 29/11 J. niemiecki/J. rosyjski 26/24 J. angielski/J. angielski
4. -- Wf 9 Matematyka 8 J. polski 4 WO 8 J. polski
5. 27 Religia 4 Historia i Społeczeństwie 8 J. polski 27/22 Geografia/Fizyka 27/22 Geografia/Fizyka
6. 26/8 J. angielski/J. angielski 8 J. polski 11 J. rosyjski 27/22 Geografia/Fizyka -- Wf
7. 27/22 Geografia/Fizyka
8. 27/22 Geografia/Fizyka

Plan lekcji klasy IIID

Lp. Nr Poniedziałek Nr Wtorek Nr Sroda Nr Czwartek Nr Piatek
1. 11 Religia 10 Matematyka 29/31/11 J. niemiecki/J. niemiecki/J. rosyjski 26/31 J. angielski/J. angielski 30 J. polski
2. 30 J. polski 10 Matematyka 26/31 J. angielski/J. angielski 10 Matematyka 10 Matematyka
3. 30 J. polski 10 WO 30 J. polski 30 Religia 10 Matematyka
4. 10 Matematyka 28/31 J. angielski/J. angielski -- Wf 27 Geografia 26/31 J. angielski/J. angielski
5. 10 Matematyka 30 J. polski 10 Matematyka 7 Historia i Społeczeństwo -- Wf
6. 29/31/11 J. niemiecki/J. niemiecki/J. rosyjski 27 Geografia 29/25/11 J. niemiecki/J. niemiecki/J. rosyjski
7. -- Wf 27 Geografia
8. 27 Geografia