Pracownicy Szkoły 2017/2018

Lista nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego nr I im. Marii Curie-Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim 2017/2018

lp. imię i nazwisko przedmiot
1. Agnieszka Bobińska język polski
2. ks. Ryszard Błaszkowski religia
3. Nina Brzezińska język angielski
4. Mariusz Celmer wiedza o społeczeństwie, historia
5. Justyna Cichocka-Bugaj język rosyjski
6. Magdalena Cichowska chemia
7. Ewa Dobrzyńska język niemiecki
8. Radosław Filek matematyka, informatyka
9. Andrzej Furmański historia, wos, podstawy, przedsiębiorczości,
10. Janusz Gołyś wychowanie fizyczne
11. Małgorzata Gos język angielski
12. Arkadiusz Gójski wychowanie fizyczne
13. Robert Kluczek historia
14. Tomasz Kowalewski język angielski
15. Agnieszka Kuchta fizyka, informatyka
16. Jadwiga Lipińska chemia
17. Anna Maria Markowska wiedza o kulturze
18. Elżbieta Modzelewska język polski
19. Katarzyna Napiórkowska pedagog szkolny
20. Barbara Napiórkowska-Roter geometria wykreślna
21. Urszula Nienałtowska matematyka
22. Ewa Olbryś wiedza o kulturze
23. Anna Olkowska chemia
24. Iwona Pazik biblioteka
25. Barbara Pepłowska wychowanie fizyczne
26. Jolanta Perzanowska czytelnia
27. Ewa Rogalska biologia, geografia
28. Wacław Rostkowski matematyka
29. Tomasz Roter język angielski
30. Marek Rozicki geografia
31. Agnieszka Samsel-Kilianek język angielski
32. Anna Serafin język niemiecki
33. Dorota Sołtysińska matematyka
34. ks. Paweł Szymański religia
35. Halina Trela język angielski
36. Krzysztof Wachol język łaciński
37. Magdalena Zegarowska biologia, przysposobienie obronne