Pracownicy Szkoły 2017/2018

Lista nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego nr I im. Marii Curie-Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim 2018/2019

lp. imię i nazwisko przedmiot
1. Agnieszka Bobińska język polski
2. ks. Jacek Darmofalski religia
3. Nina Brzezińska język angielski
4. Mariusz Celmer wiedza o społeczeństwie, historia
5. Justyna Cichocka-Bugaj język rosyjski
6. Ewa Dobrzyńska język niemiecki
7. Radosław Filek matematyka, informatyka
8. Andrzej Furmański historia, wos, podstawy, przedsiębiorczości,
9. Janusz Gołyś wychowanie fizyczne
10. Arkadiusz Gójski wychowanie fizyczne
11. Robert Kluczek historia
12. Tomasz Kowalewski język angielski
13. Agnieszka Kuchta fizyka, informatyka
14. Anna Maria Markowska wiedza o kulturze
15. Anna Milewska wiedza o kulturze
16. Elżbieta Modzelewska język polski
17. Katarzyna Napiórkowska pedagog szkolny
18. Urszula Nienałtowska matematyka
19. Anna Olkowska chemia
20. Iwona Pazik biblioteka
21. Barbara Pepłowska wychowanie fizyczne
22. Jolanta Perzanowska czytelnia
23. Ewa Rogalska biologia, geografia
24. Wacław Rostkowski matematyka
25. Tomasz Roter język angielski
26. Marek Rozicki geografia
27. Agnieszka Samsel-Kilianek język angielski
28. Anna Serafin język niemiecki
29. Dorota Sołtysińska matematyka
30. ks. Marcin Milewski religia
31. Halina Trela język angielski
32. Krzysztof Wachol język łaciński
33. Magdalena Zegarowska biologia, edukacja dla bezp.