Sport w szkole

Skład drużyny ULKS Macovia 2019/2020


Dawid Wawrzonkowski
Jakub Kacprzycki
Krzysztof Falba
Jakub Golba
Michał Zygmunt
Aleksander Komorowski
Patryk Niedźwiecki
Piotr Jabłoński
Szymon Bobiński
Wiktor Suchta
Trener: Janusz Gołyś

Strona ULKS "Macovia" Maków Maz.

Rozegrane mecze:
Pułtusk 2-0 Macovia
Macovia 2-1 Dream Team
Karniewo 2-1 Macovia
Macovia 2-1 Golądkowo
Pułtusk 2-0 Macovia
Macovia 2-0 Dream Team
Karniewo 2-1 Macovia
Macovia 2-0 Golądkowo


Uczniowski Klub Sportowy "Macovia" powstał w 2002 roku przy Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Curie - Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim. Jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów naszej szkoły, ich rodziców, nauczycieli oraz sympatyków. Wiodącymi sekcjami są: piłka siatkowa i lekkoatletyka.

Celem klubu jest planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów naszej szkoły, popularyzacja sportu wśród młodzieży oraz udział reprezentacji szkoły w zawodach i turniejach sportowych. Zadaniem stowarzyszenia jest podnoszenie sprawności fizycznej ogółu młodzieży w szkole, upowszechnienie wzorów aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijanie sportowych zainteresowań wśród uczniów i stwarzanie szczególnie utalentowanym możliwości rozwoju umiejętności sportowych oraz kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych.

Zajęcia sportowe w klubie prowadzą nauczyciele wychowania fizycznego: pan Janusz Gołyś (piłka siatkowa - chłopcy), pani Barbara Pepłowska (lekkoatletyka – konkurencje biegowe)

ZARZĄD KLUBU:
mgr Janusz Gołyś - prezes klubu
mgr Robert Kluczek - z-ca prezesa
mgr Barbara Pepłowska - sekretarz
mgr Arkadiusz Gójski - członek

Zajęcia sekcji piłki siatkowej odbywają się w dniach:

  • WTOREK 14.30-16.00
  • CZWARTEK 14.30-16.00

w Hali Sportowej przy Zespole Szkół nr 2 w Makowie Mazowieckim.

ULKS „MACOVIA”

Sekcja lekkoatletyczna powstała w 2007r. Ćwiczą w niej zarówno uczniowie naszej szkoły jaki i chętni z innych szkół makowskich. Od 2009r. sponsorem sekcji jest pan Henryk Kania – producent wędlin jakościowych z Pszczyny.
Zajęcia odbywają się w:
poniedziałek 14:30-16:00
środa 14:30-16:00
piątek 14:30-16:00
na obiektach MOSiR ul. Sportowa lub w sali gimnastycznej LO.
Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcą rozpocząć przygotowanie do nowego sezonu startowego.
W roku szkolnym 2010/2011 uczniowie przygotowujący się w naszym klubie brali udział w wielu imprezach sportowych. Oto ich wyniki: link