Zjazdy absolwentów

 

I Zjazd Absolwentów LO w Makowie Maz. 17-18 października 1987r.

"Każdy z nas jest Odysem,
co wraca do swojej Itaki"

Wśród gości zjazdu najstarszymi nauczycielami byli: były dyrektor p. Włodzimierz Rydzewski z żoną Celiną, p. W. Węgrzynek, p. Helena Dębniak, p. Innocenta Zdynek, p. Genowefa Korwot, p. Leopolda Grzegorek.

Zjazd otworzył jeden z najstarszych absolwentów szkoły, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego inż. Ryszard Mickalak

Prowadził uroczystość: Wiesław Piotr Matejuk
Poczet sztandarowy: Beata Boszko, Katarzyna Kolk, Piotr Kacprzyk

Odznaką "Za usługi dla województwa ostrołęckiego" udekorowano Sztandar Szkoły i najstarszego dyrektora Włodzimierza Rydzewskiego.

Krzyże Zasługi otrzymali:
Krzysztof Wachol obecny dyrektor
Andrzej Szwejkowski zastępca dyrektora
Jadwiga Mikita naucz. Fizyki

Przemawiali:
Obecny dyrektor szkoły Krzysztof Wachol
Były dyrektor Włodzimierz Rydzewski
Absolwentka i nauczycielka Jadwiga Pawlik
Przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej w Makowie Maz. I absolwent szkoły Lech Kunka

Uczennica IV klasy Joanna Rusinek
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Oświaty i Wychowania Andrzej Sadowski
Kurator Tadeusz Zaniewski

Po przemówieniach odsłonięto tablicę pamiątkową.
Uczestnicy zjazdu złożyli wieniec pod pomnikiem Ofiar Faszyzmu i na grobach
nauczycieli i dyrektorów makowskiego cmentarza.

W godzinach popołudniowych odbyły się spotkania rocznikami a wieczorem bal.

Z wpisów do Księgi Pamiątkowej Zjazdu:
"Są w zawodzie nauczycielskim stany szczęścia z wybranego zawodu. Taki dzień przeżyłam dzisiaj." - I. Zdunek, była nauczycielka LO.
"Między dawnymi a nowymi laty - to hasło przywiodło mnie w mury szkoły, która kształtowała moją świadomość i uczyniła mądrzejszym sternikiem życiowego okrętu (...)"
- L. Kawecki.
"Niech dzisiejsza uroczystość na trwałe wpłynie na kształtowanie charakteru, postaw i umiejętności młodzieży, niech będzie przykładem i dowodem więzi ze swoją szkołą."
- A.. Sadowski, podsekretarz stanu w MOiW.
"Gratuluję organizacji Zjazdu Absolwentów. Liczny udział absolwentów zaświadcza o ich więzi ze swoją szkoła, o dobrej pracy wychowawczej w ostatnich czternastu latach. Duża satysfakcja dla dyrekcji szkoły rady pedagogicznej."- T. Zaniewski, kurator oświaty i wychowania.
"Serdeczne wyrazy podziękowania za organizację Zjazdu" - weterani roczników 1950 i 1951 (podpisy nieczytelne 7 szt.).
"Lubię moją szkołę, dlatego jestem i będę za 9 lat." - Absolwent 53/54.

 

II Zjazd Absolwentów LO w Makowie Maz. 15-16 czerwca 1996r.

"...I znowu w legendach stanie przeszłość
i nowe zakwitnie marzenie"
Czesław Miłosz

Komitet organizacyjny:
Janina Albert
Włodzimierz Artyfikiewicz
Agnieszka Barczyk
Andrzej Cybulski
Janusz Gołota
Krzysztof Kluczek
Zygmunt Kosiński
Lech Kunka
Piotr Matejuk
Zofia Pryszczewska
Grzegorz Packo
Urszula Packo
Andrzej Waldemar Pałucki
Alina Pietrzak
Zdzisław Sawicki

Zjazd 1

Przemawiali:
dyrektor szkoły Krzysztof Wachol
absolwent Janusz Gołota
absolwentka i nauczycielka Alina Pietrzak
uczniowie kl. IV Anna Wiśniewska
Szymon Tyburski
Wiceminister Edukacji Narodowej
Kazimierz Dera

Zjazd 1

Listy i telegramy nadesłali:
Poseł na Sejm RP, Wiceprezes ZG ZNP
Anna Zalewska
Kurator Oświaty Ryszard Załuska
Wojewoda Ostrołęcki Jerzy Dobek

Nagrodzeni i wyróżnieni:

Medalem KEN
Krzysztof Wachol
Jadwiga Mikita
Nagrodą Kuratora
Halina Czaplicka
Jadwiga Włodarczyk
Nagrodą Dyrektora Szkoły
Alina Albert
Krystyna Kochanowicz
Zofia Mierzejewska
Zofia Pryszczewska
Odznaczeniem "Zasłużony dla Województwa"
Janusz Gołyś
Stefan Marciniec
Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej
Andrzej Szwejkowski

Zjazd 1

Odsłonięto II pamiątkową tablicę
Złożono kwiaty pod pomnikiem Ofiar Faszyzmu i na grobach nauczycieli i dyrektorów szkoły pochowanych na makowskim cmentarzu.
Absolwenci wzięli udział we Mszy św. w intencji zmarłych i żyjących pedagogów oraz absolwentów liceum.

W godzinach popołudniowych:
- program artystyczny w wykonaniu uczniów liceum
- spotkania rocznikami
Wieczorem odbył się bal.

 

III Zjazd Absolwentów LO w Makowie Maz. 16-17 czerwca 2001r.

"I niechaj piękne będzie, czego nie ma
albowiem wszystko może jeszcze być dla władnych duchem"
Leopold Staff

Komitet Organizacyjny:

przewodniczący Włodzimierz Artyfikiewicz
Piotr Matejuk
Zygmunt Kosiński
Janina Albert
Ryszard Bednarczyk
Marek Bronowicz
Zbigniew Deptuła
Janusz Jankowski
Zofia Mierzejewska
Zofia Pryszczewska
Zdzisław Sawicki
Elżbieta Rakowska
Grzegorz Packo
Alina Mielnicka

Zjazd 1

Przemawiali:

Piotr Matejuk absolwent
przew. Komitetu Organizacyjnego Włodzimierz Artyfikiewicz
poseł Zbigniew Chrzanowski
dyrektor delegatury Kuratorium Oświaty w Ostrołęce Wiesław Perzanowski
starosta Kazimierz Białobrzewski

Zjazd 1

Nagrodzeni i wyróżnieni:

Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej
dyrektorzy Krzysztof Wachol
Andzej Szwejkowski
Nagrodą Kuratora
Zofia Mierzejewska
Teresa Jolanta Włoczkowska
Nagrodą Starosty
Alina Pietrzak
Zdzisław Sawicki
Nagrodą Dyrektora Szkoły
Marianna Bukowska
Barbara Pepłowska
Zofia Pryszczewska
Wacław Rostkowski

Zjazd 1

Szkoła otrzymała nowy sztandar ufundowany przez absolwentów. W poczcie sztandarowym jest:

Anna Pokorska, Małgorzata Śniadała, Aneta Budna, Patrycja Michalak, Wojciech Gadziński, Wojciech Zysk

Sponsorzy III Zjazdu:

Poczta Polska urząd w Ostrołęce
PZU
Kredyt Bank
Polmos Białystok
Terazit Łomża
Rada Rodziców
GS Szelków
Burmistrz Makowa
Starosta Powiatu
Zakłady Mięsne w Sokołowie Podlaskim
absolwenci: senator Jan Chodkowski
poseł Zbigniew Chrzanowski
poseł Zbigniew Deptuła
nauczyciele i pracownicy szkoły

Listy i życzenia nadesłali m.in.
p. Cecylia Rydzewska - była nauczycielka szkoły
p. Jan Tadeusz Karpiński
p. Henryka Bruzdowa

Odsłonięto tablicę upamiętniającą III Zjazd.
Uczestnicy zjazdu złożyli wieńce pod pomnikiem Ofiar Faszyzmu i Bohaterom Poległym o Niepodległość Polski w latach 1914 - 1920, a także na grobach nauczycieli i absolwentów pochowanych na makowskim cmentarzu: p. Marii Niedzielskiej, pp Jana i Izabeli Bukowskich, p. Władysława Dobrzyckiego, p. Bronisławy Gułyjowej, p. Władysława Gielniewskiego, p. Michała Jakubiaka, p. Janiny Chrzanowskiej, p. Agnieszki Barczyk, Stanisława Bukowskiego, Walentyny Brykalskiej, Jana Wyrzykowskiego.

W III Zjeździe uczestniczyło 297 absolwentów.

 IV Zjazd Absolwentów LO Curie w Makowie Mazowieckim 2006r.
V Zjazd Absolewntów LO Curie w Makowie Mazowieckim 2011r.PODZIĘKOWANIA
Organizatorzy V Zjazdu dziękują wszystkim uczestnikom za udział
w uroczystościach i wspólną zabawę w czasie różnych imprez.
Wyrażamy nadzieję , że spotkanie absolwentów było okazją do sentymentalnych wspomnień.

Organizatorzy V Zjazdu składają też wyrazy podziękowania wszystkim sponsorom

i sojusznikom szkoły za pomoc w przygotowaniu tej imprezy.

V Zjazd Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim- minął w atmosferze sentymentalnych wspomnień.

„By pokrzepić się wspomnieniem”- tak brzmiało główne hasło V Zjazdu Absolwentów i Wychowanków. Byli uczniowie
i nauczyciele przybyli z różnych zakątków naszego kraju i zagranicy, by odnowić szkolne znajomości i ożywić wspomnienia. W dniach od 3- 5 czerwca mogli wziąć udział w przygotowanych z tej okazji uroczystościach i imprezach.


Pomysł piątkowego pikniku zrodził się z oczekiwań uczestników zjazdu. Grający zespół „Żuki” zachęcił absolwentów do tańca. Niektórzy, siedząc na ławkach, słuchali muzyki i wspominali szkolne czasy . Nocny festiwal światła w wykonaniu Teatru Tańca z Ogniem „ Mantra” wprowadził zebranych gości w zachwyt, przede wszystkim za sprawą wymownej choreografii w stylu lat 60., ułożonej przez uczennice

z makowskich szkół. Zachwycona widownia nagrodziła tancerki gromkimi brawami. Po pokazie znów zabrzmiała muzyka, a w urządzonym
na tarasie szkoły ogródku grillowym wspominano lata szkolne.
W sobotni poranek na dziedzińcu szkoły licznie zebranych uczestników zjazdu przywitała orkiestra dęta pod kierunkiem Tadeusza Wiśniewskiego.

Image and video hosting by TinyPic

Każdy gość otrzymał identyfikator. Oficjalne uroczystości otwarcia imprezy odbyły się na tarasie szkoły. Po wprowadzeniu sztandaru odśpiewano hymn państwowy. W roli prowadzącego wystąpił Arkadiusz Dobrzyński.
Wśród gości powitano:
- Mirosława Augustyniaka- Radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego
- Prof. dra hab. Adama Koseskiego- rektora Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku

-Teresę Pajkę- dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Ostrołęce
-Zbigniewa Deptułę- Starostę Powiatu Makowskiego
-Janusza Gójskiego wraz z radnymi powiatowymi
-Janusza Jankowskiego- Burmistrza Miasta Makowa Mazowieckiego
- Jana Rutkowskiego- Prezesa Stowarzyszenia Pomocy Liceum Ogólnokształcącego w Makowie Mazowieckim
- Piotra Matejuka- zastępcę Stowarzyszenia Pomocy Liceum Ogólnokształcącego w Makowie Mazowieckim, sojusznika szkoły

Image and video hosting by TinyPic

Po przemówieniach nastąpiło wręczenie medali i orderów.

Statuetki z tablicą okolicznościową- „ W uznaniu zasług dla Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 im. Marii Curie Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim”- otrzymali:
- Zbigniew Deptuła- Starosta Powiatu Makowskiego
- Janusz Gójski- Wicestarosta Powiatu Makowskiego
-Adam Koseski- Rektor Akademii Humanistycznej w Pułtusku
-Teresa Michalak – Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Ostrołęce
- Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego

- Piotr Matejuk- wiceprezes Stowarzyszenia Pomocy LO
-Jolanta Włoczkowska- radna Powiatu Makowskiego

Dyrektor liceum- Robert Kluczek- został uhonorowany Medalem Komisji Edukacji przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Odznaczenie: „ Zasłużony dla Powiatu Makowskiego” wręczono Krzysztofowi Wacholowi i Andrzejowi Szwejkowskiemu. Dyrektor Robert Kluczek odebrał takie wyróżnienie dla Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie Skłodowskiej. Komitet Organizacyjny V Zjazdu nagrodził również osoby, które szczególnie zasłużyły się dla liceum.

Image and video hosting by TinyPic

Ozdobne dyplomy otrzymali:
- Zofia Pryszczewska- nauczycielka języka niemieckiego
-Krystyna Kochanowicz- nauczycielka języka rosyjskiego
- Halina Smyk- intendentka
- Janusz Jankowski- Burmistrz Miasta Makowa Mazowieckiego
-Janina Albert- nauczycielka chemii w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Curie Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim
- Jan Rutkowski- Prezes Stowarzyszenia Pomocy LO

- Janusz Artyfikiewicz- Przewodniczący IV i V Zjazdu Absolwentów LO
- Anita Kurowska- Dyrektor Ośrodka Specjalnego
- Lech Gadomski – Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „ Jubilatka”
- Roman Zakrzewski- Przewodniczący Rady Powiatu Makowskiego
Następnie Janusz Artyfikiewicz – przewodniczący komitetu organizacyjnego V Zjazdu Absolwentów – odsłonił tablicę upamiętniającą

65- lecie szkoły.

Image and video hosting by TinyPic

Dużo emocji dostarczyło kolejne wydarzenie. Wszyscy zebrali się przed budynkiem liceum, gdzie zostało wykonane pamiątkowe zdjęcie.
O godzinie 11.00 rozpoczęła się honorowa warta uczniów przy grobach nauczycieli. Delegacja złożyła kwiaty pod Pomnikiem Pamięci
i na grobach nauczycieli. Po południu, w Kościele pw. Świętego Józefa odbyła się msza święta w intencji absolwentów
i pracowników liceum. Wśród księży celebrujących mszę świętą znaleźli się też byli wychowankowie szkoły.

Image and video hosting by TinyPic

Ciekawym i nowatorskim punktem programy zjazdu był mecz piłki siatkowej absolwentów i uczniów szkoły. W hali ZS podczas przerw między setami zorganizowano pokazy tańca towarzyskiego i nowoczesnego oraz karate.

Image and video hosting by TinyPic

Potem goście zbierali się na zaplanowanych spotkaniach klasowych i rocznikowych. Ten czas umilił wszystkim występ młodzieży
pt „ By pokrzepić się wspomnieniem”. Była to sentymentalna podróż do czasów szkolnych, niezapomnianego okresu beztroskiej i szalonej młodości.

Image and video hosting by TinyPic

Później wystąpił Krzysztof Daukszewicz- znany satyryk- ze swoim zabawnym programem. Wieczorem uczestnicy zjazdu spotkali
się na biesiadzie pełnej śpiewu, humoru i tańca.


W niedzielę nieliczni absolwenci zebrali się na tarasie Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie Skłodowskiej. Przy stołach nadal przywoływano z pamięci dawne lata. Byli uczniowie pili kawę, herbatę lub częstowali się przygotowanymi przekąskami. Podjęto uchwałę
o następnym spotkaniu. V Zjazd Absolwentów i Wychowanków zakończył się w atmosferze sentymentalnych wspomnień i zapewnień,
że wszyscy spotkają się ponownie na VI zjeździe.

Image and video hosting by TinyPic

Imprezą towarzyszącą w czasie V Zjazdu Absolwentów był kiermasz książki przygotowany przez Iwonę Pazik
– nauczycielkę biblioteki. Prezentowano i sprzedawano następujące publikacje:

1. Stowarzyszenie Pomocy Liceum – „Nasza Maria”. Osiągnięcia naukowe Marii Skłodowskiej – Curie i prof. Kazimierza Żórawskiego

oraz ich związki z ziemią makowską.
2. Kaczorowska Teresa: – „Córka mazowieckich równin – czyli Maria Skłodowska – Curie z Mazowsza”
3. Kochański Jerzy: „ Wyznawczy Niepodległej. Piłsudscy, Moraczewscy: przed Sulejówkiem, w Sulejówku”
4. Matejuk Piotr: „ Wojskowe przyrządy optyczne w II Rzeczypospolitej”, „ Peryskop odwracalny Gundlacha”

5. Mikulski Janusz: „ Kielich jesieni”, „ Nadzieje i czas”
6. MDK: „Zamierzchła przeszłość ziemi makowskiej w przydrożnych kapliczkach, figurkach i krzyżach do roku 1939"
Gościem był Jerzy Kochański, który podpisywał swoje książki. Największe zainteresowanie budziła wydana przez Stowarzyszenie Pomocy LO publikacja pt. „Nasza Maria”.

Szanowni Państwo
Absolwenci, Wychowankowie, Nauczyciele i Pracownicy
Liceum Ogólnokształcącego im Marii Curie - Skłodowskiej
w Makowie Mazowieckim

Żyjemy szybko, uwikłani w codzienne sprawy, nie zauważamy jak upływają lata.
Na zawsze jednak wpisane są w nie ważne daty. Okres nauki w Liceum z pewnością do nich należy.
To najpiękniejsze chwile w naszym młodzieńczym życiu, które szybko minęły.
Od tamtych chwil wiele się zmieniło, a im więcej upływa lat, tym częściej wyrażamy chęć spotkania ludzi,
którzy kiedyś pojawili się na naszej drodze życia. Każde spotkanie to przywoływanie wspomnień, dni,
chwil, które już minęły. Ale pamiętajmy, że: ,,Czas omija miejsca, które wspominamy’’
(S. Fleszerowa - Muskat).

Okazją do wspomnień, odwiedzin, spotkań niech będzie VI Zjazd Absolwentów i Wychowanków
Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie – Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim,
który odbędzie się 4-5 czerwca 2016 roku.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Zjeździe. Zależy nam na Państwa obecności.
Prosimy również o powiadomienie i zachęcenie do udziału w zjeździe wszystkich absolwentów
i wychowanków, których znacie.