Samorząd Uczniowski


RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
ROK SZKOLNY 2016/2017

Samorząd

Przewodniczący:Nina Chrzanowska
Zastępca przewodniczącego: Marcin Ciak
Skarbnik: Adrianna Popławska
Sekretarze: Katarzyna Damięcka, Szymon Kacprzycki
Członkowie:
Eliza Kilianek-Samsel
Miachał Nienałtowskii
Mateusz Sęk

Opiekunami samorządu są p. Anna Serafin i p. Justyna Cichocka-Bugaj