Władze stowarzyszenia:

Prezes: Tomasz Kowalewski
Wiceprezesi: Nina Brzezińska, Piotr Wiesław Matejuk, Jan Rutkowski
Skarbnik: Marianna Majkowska
Sekretarz: Radosław Filek
Członkowie: Agnieszka Kuchta, Anna Maria Markowska, Robert Andrzej Kluczek

Skip to content