Liceum Ogólnokształcące nr I
im. Marii Curie-Skłodowskiej
w Makowie Mazowieckim

„Czytanie rozwija rozum młodzieży, odmładza charakter starca,
uszlachetnia w chwilach pomyślności,
daje pomoc i pocieszenie w przeciwnościach”

Cyceron

Biblioteka szkolna
Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. Marii Curie – Skłodowskiej
realizuje zadania dydaktyczno-wychowawcze szkoły.
Jest pracownią służącą realizacji potrzeb, zainteresowań uczniów
popularyzacji wiedzy i czytelnictwa.
Stanowi centrum informacyjno-dydaktyczne szkoły.
Mogą z niej korzystać uczniowie, ich rodzice oraz pracownicy szkoły na zasadach
określonych w Regulaminie biblioteki.

Pracownicy biblioteki:
mgr Iwona Pazik
mgr Jolanta Perzanowska

BIBLIOTEKA SZKOLNA CZYNNA CODZIENNIE OD 8:00 DO 14.00

Biblioteka szkolna zajmuje dwa przestronne pomieszczenia
– wypożyczalnię znajdującą się w nowo
wybudowanym skrzydle  
oraz czytelnię multimedialną,
w której mogą odbywać się zajęcia lekcyjne.
Od wielu lat biblioteka szkolna jest skomputeryzowana.
MOL NET+  i czytnika kodów kreskowych. Dzięki systemowi możliwy 
i z każdego komputera posiadającego dostęp
do Internetu, także z urządzeń mobilnych.

Na wyposażeniu biblioteki szkolnej  znajduje się 7 komputerów z dostępem do Internetu, drukarki, skaner, kopiarka, aparat fotograficzny i telewizor.
 
Zbiory biblioteki to ponad 17 tysięcy książek i broszur z literatury pięknej 
i popularnonaukowej. Wśród zbiorów znajdują się książki,
które odzwierciedlają historię szkoły,
W roku 2017 biblioteka pozyskała fundusze w ramach
Narodowego Programu Rozwoju zakupiłaponad 600 książek zgodnie z oczekiwaniami czytelników.
Biblioteka szkolna jest otwarta na potrzeby i oczekiwania swoich
użytkowników. Prowadzi działalność związaną z poszerzaniem wiedzy
oraz wykorzystaniem elektronicznych źródeł w procesie samokształcenia
i zdobywania informacji. Współpracuje z lokalnymi instytucjami, organizuje i koordynuje imprezy związane z czytaniem (cyklicznie Październik Miesiącem Bibliotek Szkolnych, Narodowe Czytanieoraz okolicznościowe uroczystości ogólnoszkolne.

Zapraszamy serdecznie wszystkich uczniów i pracowników do szkolnej biblioteki
Skip to content