Centrum multimedialne i biblioteka czynne są od poniedziałku do piątku w godzinach 8-14

Biblioteka jest tym szczególnym miejscem, w którym spotykają się dwa światy: rzeczywisty i ten, w którym w danej chwili chcemy się znaleźć. Wystarczy otworzyć książkę… Do Waszej dyspozycji mamy wypożyczalnię, a w jej zbiorach z pewnością każdy znajdzie lekturę dla siebie, czytelnię, której księgozbiór dostarczy informacji niemal na każdy temat oraz Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej.

W bibliotece gromadzone są książki, czasopisma, płyty, kasety wideo. Księgozbiór liczy ponad 14500 woluminów. Posiadamy czasopisma dla uczniów i nauczycieli, płyty CD, ponad 70 kaset wideo.

Wśród nowo nabytych książek przeważają pozycje związane z Nową Maturą oraz lektury i beletrystyka.

Od września roku szkolnego 2000/2001 w szkolnej bibliotece działa INTERNETOWE CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ, które otrzymaliśmy w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rozdzielenie księgozbioru naszej biblioteki nastąpiło w październiku 2010 r., kiedy to przeniesiono zbiory czytelni do nowego pomieszczenia ( po dawnej świetlicy szkolnej).

Centrum multimedialne, na które składa się 6 zestawów komputerowych oraz 3 urządzenia wielofunkcyjne i kserokopiarka, otworzyło nowe możliwości uczniom i nauczycielom.

Ponadto w czytelni gromadzimy bogatą kartotekę tekstową oraz teczki tematyczne z wycinkami prasowymi. Cały księgozbiór jest sklasyfikowany według UKD.

Biblioteka szkolna, jako integralna część szkoły, uczestniczy w procesie dydaktycznym, rozwija działalność kulturalną i wychowawczą, służy zdobywaniu i poszerzeniu wiadomości przewidzianych programami nauczania. Nasi uczniowie mają teraz możliwość samodzielnego pozyskiwania potrzebnych informacji nie tylko z tradycyjnych źródeł wiedzy – encyklopedii, słowników, leksykonów czy atlasów, ale także ze stron internetowych.

Dzięki nowoczesnej pracowni multimedialnej wszyscy użytkownicy mogą skorzystać z Internetu, słowników i encyklopedii multimedialnych oraz programów do nauki języków obcych. Jest to wielki walor szczególnie dla tych uczniów, którzy nie mają dostępu do komputera i Internetu poza szkołą. Dzięki centrum multimedialnemu biblioteka szkolna zaspakaja potrzeby edukacyjne uczniów, dostarczając im informacji i pomysłów oraz rozwija wyobraźnię i kreatywność, tak niezbędne we współczesnym społeczeństwie

W październiku 2009 roku zakupiono i zainstalowano program komputerowy MOL 2000 +.Rozpoczęto komputeryzację biblioteki, co umożliwi prowadzenie elektronicznego wypożyczania księgozbioru

Skip to content