Liceum Ogólnokształcące nr I
im. Marii Curie-Skłodowskiej
w Makowie Mazowieckim

„Rzeczpospolite zawsze takie będą,
jak ich młodzieży chowanie.”

Jan Zamoyski

KALENDARIUM NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ Z HISTORII ŚREDNIEJ SZKOŁY OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ NR 1 W MAKOWIE MAZOWIECKIM

Wrzesień 1916 roku
Gimnazjum Koedukacyjne Polskiej Macierzy Szkolnej w Makowie
Otwarcie Gimnazjum Koedukacyjnego Polskiej Macierzy Szkolnej w Makowie

Otwarcie Gimnazjum Koedukacyjnego Polskiej Macierzy Szkolnej w Makowie za pozwoleniem niemieckich władz okupacyjnych. Pierwszy budynek szkolny mieścił się w byłym folwarku w Makowie, pierwszym dyrektorem został Kasprowicz.

Rok 1919
Przekazanie szkoły
Przekazanie szkoły z całym jej majątkiem Sejmikowi Makowskiemu

Przekazanie szkoły z całym jej majątkiem Sejmikowi Makowskiemu (ówczesnemu organowi samorządu terenowego) przez Polską Macierz Szkolną.

Rok 1928
Zamknięcie Gimnazjum Koedukacyjnego
Zamknięcie Gimnazjum Koedukacyjnego

Zamknięcie Gimnazjum Koedukacyjnego Wydziału Powiatowego Sejmiku Makowskiego w Makowie nad Orzycem spowodowane kłopotami finansowymi i malejącą liczbą uczniów.

Rok 1938
Społeczne Gimnazjum Ogólnokształcące
Utworzenie Społecznego Gimnazjum Ogólnokształcącego

Utworzenie Społecznego Gimnazjum Ogólnokształcącego w Makowie Mazowieckim, kierowanego przez dyrektora Kołakowskiego.

Lata 1939-1945
II Wojna Światowa
II Wojna Światowa

Przerwa w nauczaniu w czasie okupacji hitlerowskiej.

Kwiecień-Czerwiec 1945
Gimnazjum w Karniewie
Gimnazjum w Karniewie

Od kwietnia do czerwca 1945 roku - zorganizowanie gimnazjum w Karniewie z powodu prawie całkowitego zniszczenia Makowa w wyniku ofensywy styczniowej 1945 roku przeprowadzonej przez Armię Czerwoną.

Kwiecień-Czerwiec 1945
Gimnazjum w Karniewie
Gimnazjum w Karniewie

Od kwietnia do czerwca 1945 roku - zorganizowanie gimnazjum w Karniewie z powodu prawie całkowitego zniszczenia Makowa w wyniku ofensywy styczniowej 1945 roku przeprowadzonej przez Armię Czerwoną.

Rok 1945
Komitet Budowy Gimnazjum Koedukacyjnego
Komitet Budowy Gimnazjum Koedukacyjnego

Powstanie Społecznego Komitetu Budowy Gimnazjum Koedukacyjnego w Makowie Mazowieckim, w skład którego weszli m.in. Jerzy Bargielski (ówczesny notariusz), Walerian Bardski (kierownik Szkoły Podstawowej w Makowie), Alojzy Prajsnar (nauczyciel w/w szkoły), Marian Frydrych, Władysław Pisarski (aptekarz), Mikołaj Matejuk, Władysław Kojer.

1 października 1946
Państwowe Gimnazjum i Liceum Koedukacyjne
Otworzenie Państwowego Gimnazjum i Liceum Koedukacyjnego

Otworzenie Państwowego Gimnazjum i Liceum Koedukacyjnego w Makowie Mazowieckim przy ul. Warszawskiej, w którym pierwszym dyrektorem został Aleksy Chmielewski.

Rok 1946
Internat dla młodzieży szkolnej i nauczycieli.
Internat dla młodzieży szkolnej i nauczycieli

Oddanie drewnianego baraku jako internatu dla młodzieży szkolnej i nauczycieli.

5 lutego 1947
Śmierć Dyrektora Chmielewskiego
Śmierć Dyrektora Chmielewskiego

Tragiczna śmierć dyrektora Aleksego Chmielewskiego. Nowym dyrektorem zostaje mgr Włodzimierz Rydzewski (polonista).

Jesień 1947
Wizyta Rządowa
Wizyta Rządowa

Odwiedziny szkoły i miasta przez premiera Osóbkę – Morawskiego i ministra Kaczorowskiego. Szkoła otrzymała 500 000 zł na wyposażenie w niezbędne pomoce naukowe.

Rok 1948
Zmiany organizacyjne
Zmiany organizacyjne

Zmiany organizacyjne. Powstaje 11-letnia szkoła ogólnokształcąca – kl. I – VII stopnia podstawowego i kl. VIII – XI stopnia licealnego.

Październik 1948
Pierwsza czytelnia
Pierwsza czytelnia

Otwarcie pierwszej czytelni oddanej pod opiekę Janiny Żabiny.

Lipiec i sierpień 1949
Służba Polsce
Służba Polsce

Wyjazd z Liceum 36 chłopców do brygad Służba Polsce w celu bezpłatnej pracy przy odbudowie kraju.

Marzec i kwiecień 1950
Prace społeczne
Prace społeczne

Praca społeczna młodzieży licealnej przy budowie cmentarza żołnierzy radzieckich w Makowie Mazowieckim.

6 maja 1950
Pierwsze matury
Pierwsze matury

Dopuszczenie przez Radę Pedagogiczną pierwszych 22 uczniów liceum do pisemnego egzaminu dojrzałości. Zdało 21 absolwentów.

23 czerwca 1950
Pierwsze świadectwa dojrzałości
Pierwsze świadectwa dojrzałości

Rozdanie pierwszych świadectw dojrzałości. Świadectwo z numerem pierwszym otrzymała Jadwiga Archacka, obecnie Cesarek.

Rok szkolny 1950/1951
Powstanie klas koedukacyjnych
Powstanie klas koedukacyjnych
Listopad 1950
Biblioteka Szkolna
Biblioteka Szkolna

Otwarcie biblioteki szkolnej w baraku oddalonym od szkoły na Bazarze o dwieście metrów.

1 czerwca 1951
Międzynarodowy Dzień Dziecka
Międzynarodowy Dzień Dziecka

Po raz pierwszy obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Dziecka przez młodzież licealną w Makowie.

1 września 1951
Nowy Dyrektor Szkoły
Nowy Dyrektor Szkoły

Przejęcie obowiązków dyrektora przez przybyłego z Przasnysz Jana Bukowskiego.

Lata 1951-1954
Rozwój szkoły
Rozwój szkoły

Dobudowanie pomieszczeń, w których zlokalizowano świetlicę i gabinet dentystyczny.

2 kwietnia 1952
List do Prezydenta
List do Prezydenta

Wysłanie przez Radę Pedagogiczną listu do Prezydenta Bolesława Bieruta z okazji 60-lecia jego urodzin

10 czerwca 1952
Stworzenie zespołów nauczycieli
Stworzenie zespołów nauczycieli

Stworzenie na posiedzeniu Rady Pedagogicznej trzyosobowych zespołów nauczycieli, mających zadanie zorganizowania spółdzielni produkcyjnych w przydzielonych wsiach. Rok szkolny 1952/1953 – wystawienie przez szkolny zespół dramatyczny Zemsty Aleksandra Fredry.

Listopad 1954
Śmierć Dyrektora Szkoły
Śmierć Dyrektora Szkoły

Śmierć dyrektora szkoły, Jana Bukowskiego. Obowiązki dyrektora przejął nauczyciel szkoły Władysław Dobrzycki.

Rok szkolny 1954/55
Powstanie Punktu Konsultacyjnego
Powstanie Punktu Konsultacyjnego

Powstanie w Makowie Mazowieckim punktu konsultacyjnego Liceum Korespondencyjnego w Ciechanowie.

Rok 1956
Dyrektor tymczasowy
Dyrektor tymczasowy

Przejęcie obowiązków dyrektora przez dotychczasową zastępczynię – Izabelę Bukowską (nauczycielkę historii).

Rok 1957
Reorganizacja szkoły
Reorganizacja szkoły

Wyodrębnienie Szkoły Podstawowej nr 1 i przeniesienie jej do nowego budynku. Wyodrębnienie Państwowego Liceum Ogólnokształcącego w Makowie Mazowieckim.

Rok 1959
Liceum dla Dorosłych
Powstanie Liceum Ogólnokształcącego dla Pracujących.
12 stycznia 1958
Komitet Budowy Szkoły
Stworzenie Komitetu Budowy Szkoły Państwowej Liceum Ogólnokształcącego.
Grudzień 1959
Projekt Budowy
Projekt Budowy

Zatwierdzenie projektu budowy budynku szkoły na sumę 7 200 000 zł.

19 marca 1960
Kamień węgielny
Kamień węgielny

Wmurowanie kamienia węgielnego na placu przy ulicy Kopernika.

1 września 1962
Nowy Dyrektor
Nowy Dyrektor

Przejęcie obowiązków dyrektora przez Jana Jasińskiego.

1 września 1963
Nowy Budynek Szkoły
Nowy budynek szkoły

Uroczyste przekazanie nowego budynku do użytku i nadanie szkole imienia Marii Curie – Skłodowskiej.

1 września 1964
Nowy Dyrektor
Nowy Dyrektor

Przejęcie obowiązków dyrektora na okres jednego semestru szkolnego przez Zygmunta Czaplejewicza.

Marzec 1965
Przejęcie obowiązków dyrektora
Przejęcie obowiązków dyrektora

Przejęcie obowiązków dyrektora na okres jednego semestru szkolnego przez Jana Chodkowskiego

1 września 1965
Przejęcie obowiązków dyrektora
Przejęcie obowiązków dyrektora

Przejęcie obowiązków dyrektora na okres jednego roku szkolnego przez Kazimierza Sławińskiego.

Koniec roku szkolnego 1966/67
Sztandar szkoły
Sztandar szkoły

Wręczenie szkole sztandaru ufundowanego przez Komitet Rodzicielski Liceum.

Rok 1966
Nowe izby lekcyjne
Nowe izby lekcyjne

Wydzierżawienie pięciu izb lekcyjnych na parterze Szkole Podstawowej nr 2.

Lata 1967-1968
Reorganizacja szkoły
Reorganizacja szkoły

Kolejna reorganizacja szkoły. Przyjęcie do pierwszej klasy liceum absolwentów ósmej klasy szkoły podstawowej. Wprowadzenie nowej numeracji klas: zamiast VIII – XI wprowadzono I – IV.

Rok 1978
Liceum dla Pracujących
Przerwanie działalności Liceum Ogólnokształcącego dla Pracujących.
Lata 1978-1980
Wzniesienie budynku gospodarczego
Wzniesienie budynku gospodarczego

Wzniesienie budynku gospodarczego przy pomocy nauczycieli, uczniów i zakładu opiekuńczego „Unitra – Unitech”.

Reforma szkolnictwa
Reforma szkolnictwa

Wprowadzenie po sześciu klasach szkoły podstawowej i trzech klasach gimnazjum trzyletniego liceum kończącego się Nową Maturą z egzaminami wewnętrznymi i zewnętrznymi, tj. weryfikowanymi przez Szkolną Komisję Egzaminacyjną i Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

17-18 października 1987
Zjazd Absolwentów
Zjazd Absolwentów

I Zjazd Absolwentów LO im. Marii Curie – Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim.

Rok 1989
Pracownia komputerowa
Powstanie pierwszej pracowni komputerowej w sali nr 28.
Czerwiec 1996
Zjazd Absolwentów
Zjazd Absolwentów

II zjazd Absolwentów LO im. Marii Curie – Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim.

16-17 czerwca 2001
Zjazd Absolwentów
Zjazd Absolwentów

III zjazd Absolwentów LO im. Marii Curie – Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim.

30 września 2014
Otwarcie hali
Otwarcie hali

Otwarcie hali przy LO im. Marii Curie – Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim.

Skip to content