Liceum Ogólnokształcące nr I
im. Marii Curie-Skłodowskiej
w Makowie Mazowieckim

Współpraca z Główną Szkołą Handlową w Warszawie

WIELKI DZIEŃ DLA NASZEGO LICEUM 
SGH Warsaw School of Economics doceniła osiągnięcia naszych uczniów, absolwentów, podejmowane przez nas inicjatywy oraz osiągnięcia naukowe naszych uczniów na Olimpiadach Przedsiębiorczości Nasze Liceum znalazło się w gronie Klas Akademickich SGH 2021 
Najlepsza ekonomiczna uczelnia w Polsce rozpocznie współpracę z naszym LO oraz obejmie swoim patronatem klasę II d, której wychowawcą jest autor wniosku – Pan Tomasz Kowalewski 
Co nasi uczniowie mogą zyskać dzięki tej współpracy? 
* udziału klasy akademickiej w specjalnie zorganizowanych zajęciach dydaktycznych prowadzonych na kampusie SGH;
* udziału poszczególnych uczniów w semestralnych wykładach SGH na zasadach wolnego słuchacza;
* udziału w webinariach prowadzonych na żywo przez wykładowców SGH;
* udziału poszczególnych uczniów w warsztatach SGH prowadzonych przez praktyków biznesu;
* przeprowadzenia specjalnych zajęć w siedzibie Szkoły przez nauczycieli akademickich SGH;
* objęcia tutoringiem szczególnie uzdolnionych uczniów;
* uzyskania wsparcia pracowników Uczelni przy opracowywaniu scenariuszy zajęć;
* zaproszenia uczniów do aktywności w studenckich kołach naukowych w przypadku objęcia patronatem klasy maturalnej;
* korzystania przez uczniów i nauczycieli z zasobów Biblioteki SGH;
* wzbogacania biblioteki Szkoły publikacjami Oficyny Wydawniczej SGH;
* pomocy w nawiązywaniu relacji z instytucjami krajowymi i zagranicznymi, które mogą wesprzeć w doskonaleniu oraz upraktycznianiu nauczania.
Jak widzicie lista robi wrażenie, ale to jeszcze nie koniec Udział klasy w Programie patronackim wiąże się z:
* organizacją w Szkole Dnia SGH, w tym konferencji naukowej współprowadzonej przez uczniów, z udziałem absolwentów Szkoły oraz studentów SGH;
* propagowaniem wśród uczniów oferty studiów SGH, a wśród nauczycieli oferty studiów trzeciego stopnia i podyplomowych SGH;
* informowaniem społeczności Szkoły o współpracy poprzez emblemat SGH;
* umieszczenie na stronie internetowej Szkoły odnośnika prowadzącego do strony Uczelni.
Dodatkowo współpraca może również wiązać się:
* ze wsparciem w organizacji wydarzeń popularnonaukowych (np. konferencji, seminariów, dni otwartych, festiwali nauki, jubileuszów);
* ze wsparciem w realizacji grantów edukacyjnych;
* z udziałem przedstawicieli Uczelni w debatach organizowanych przez Szkołę.
My jesteśmy pod wrażeniem, a Wy?
Wkrótce więcej szczegółów współpracy ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie
Możliwość komentowania została wyłączona.
Skip to content